Adaptador para embudos decantación 50/100 ml 4 unidades