Adaptador para embudos decantación 250/500/1000 ml